GR Scientific

Společnost GR Scientific vyrábí a dodlogoává titrační přístroje už od počátku osmdesátých let. Přístroje jsou vyvinuty pro titrační zkoušky a dělí se do dvou skupin: Aquamax KF, sem spadají Coulometric Titrator a Volumetric Titrator a druhou skupinou je  Titramax Titration  s přístroji  Titra-Max titrator a Micro TAN Titrator. Technické znalosti a schopnost poskytnout výtečný servis pro klienty je předností GR Scientific.