HIDEX

Finská společnost HIDEX Oy je významným výrobcem přístrojové techniky pro kapalinovou scintilační spektrometrii (LSC), dodavatelem spotřebních materiálů pro tuto analytickou techniku (scintilační koktejly řady AquaLight a MaxiLight) a v neposlední řadě výrobcem instrumentace pro příbuzné obory.

Z řady jejích produktů lze uvést:

Triathler – zařízení pro provádění mobilních LSC analýz

HIDEX 300 SL / 600 SL – laboratorní přístroj pro LSC techniky disponující mj. unikántním TDCR algoritmem (verze 300 a 600 se liší zejména kapacitou zásobníku)

HIDEX 300 SL / 600 SL Super Low Level  – modifikovaná verze výše uvedeného laboratorního přístroje, která díky použitým konstrukčním materiálům a guard detektoru umožňuje dosažení nižších nejmenších detekovatelných aktivit

Automatic Gamma Counter (AMG) – kompaktní laboratorní měřící zařízení pro analýzu velkého množství vzorků z hlediska detekce izotopů emitujících zářaní gama

Sense Plate Reader – kompaktní laboratorní přístroj pro analýzu radioaktivních i neradioaktivních vzorků pomocí absorbční, fluorescenční, LSC/beta analýzy

Součástí dodávky všech přístrojů je plná verze ovládacího a vyhodnocovacího software.