Aktuality

Od začátku roku 2018 jsme provedli ve společnosti ScienceTech mnoho zásadných změn. Po téměř 5 letech zastupování společností Solartron Analytical, Princeton Applied Research a Signal Recovery pod hlavičkou ScienceTech jsme se rozhodli v této spolupráci nadále nepokračovat. Novým zástupcem těchto 3 společností je v ČR společnost TESTE s.r.o.

Opačně však jsme začali spolupráci s dvěma dalšími společnostmi a to s německou společností Zahner-elektrik, který vyrábí vybavení pro elektrochemii a fotoelektrochemii a dále s finskou společností HIDEX, která vyrábí přístroje pro kapalinovou scintilační spektrometrii a pro příbuzné obory. Na naši další spolupráci se moc těšíme.